Kategoria: Blog

Background Screening – co to takiego?

Efektywna rekrutacja to rekrutacja wieloetapowa umożliwiająca uzyskanie niezbędnych informacji na temat kandydata pod kątem kwalifikacji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Warto jednak zastanowić się, czy...

Read more

Szkolenia dla kierowników sklepu
Umiejętności miękkie w sprzedaży

Znaczenie tak zwanych „umiejętności miękkich” na rynku pracy ma coraz większe znaczenie. Związane są one zarówno z komunikacją, jak i umiejętnościami interpersonalnymi oraz społecznymi i...

Read more

Szkolenie z technik sprzedaży
Czym są techniki sprzedaży?

Techniki sprzedaży najprościej opisać można jako metody negocjacji, w trakcie których zarówno sprzedawca, jak i klient starają się uzyskać kompromis, broniąc swojego interesu.

Read more

Szkolenia dla kierowników sklepu Warszawa
Czym jest animacja sprzedaży?

Przez animację sprzedaży rozumie się działania promocyjne mające na celu wejście w interakcję z potencjalnym klientem, a także doprowadzenie do sprzedaży konkretnego produktu. Kluczowe jest...

Read more