Struktura zatrudnienia Ukraińców w Polsce – gdzie sprawdzają się najlepiej?

Zgodnie z danymi Urzędu ds. Cudzoziemców, liczba obcokrajowców posiadających prawo do pobytu i pracy w Polsce w ciągu ostatnich trzech lat wzrosła aż o 61%. Rzecz jasna w znacznym stopniu przełożyło się to na strukturę rynku pracy. Dziś obcokrajowcy nie stanowią dopełnienie rodzimej siły roboczej, ale jej integralną część, bez której funkcjonowanie wielu polskich przedsiębiorstw nie byłby możliwe. Co więcej, Ukraińcy nie podejmują się już tylko najprostszych i najbardziej wymagających prac fizycznych, ale duża część z nich to specjaliści rozdysponowani do wielu branż, niekiedy czysto naukowych.

Jakie sektory najczęściej zatrudniają Ukraińców?

Jednymi z najbardziej miarodajnych analiz są raporty Narodowego Banku Polskiego. Z danych za pierwsze półrocze roku 2018 wynikało, że największa część pracujących tu legalnie Ukraińców zatrudnionych było w produkcji. Czterech na dziesięciu pracowników zatrudnionych w tym sektorze to właśnie pracownicy z Ukrainy. Dodatkowo, duże zapotrzebowanie na cudzoziemców wykazywały także hotelarstwo i gastronomia (24,2%), budownictwo (24,2%) oraz handel hurtowy i detaliczny (21,2%). W dużych aglomeracjach, popularnych wśród Ukraińców już od lat 90. wciąż utrzymują się tendencje do podejmowania się przez Ukraińców wykonywania usług dla gospodarstw domowych. W Warszawie w ten sposób zatrudnionych jest aż 34,5% wszystkich obywateli, wśród których rzecz jasna dominują kobiety podejmujące się prac porządkowych, opieki nad dziećmi i nad osobami starszymi. Nie przekłada się to jednak na cały kraj – w tej skali zatrudnionych w ten sposób jest tylko ok. 6% Ukraińców.

Prawie 10% Ukraińców wybiera pracę w transporcie – tak krajowym, jak i międzynarodowym. Jest to także jeden z tych sektorów, w którym planuje się zwiększyć zatrudnienie właśnie pod kątem obcokrajowców. Inną branżą, która w widoczny sposób skupia pracowników z Ukrainy, jest rolnictwo (ok. 12%).

Inną sprawą jest to, że coraz częściej Ukraińcy zajmują się nie tylko pracami fizycznymi (nawet tymi wymagającymi sporych kwalifikacji), ale znajdują się także na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich. W Warszawie jest to ponad 4% wszystkich migrantów, a w mniejszych miastach wartość ta może być nawet dwukrotnie większa. Warto też zwrócić uwagę na to, że coraz więcej Ukraińców zatrudnia się w służbie zdrowia oraz edukacji, czyli sektorach publicznych. Jest to odpowiednio 2,8 oraz 3,2%.

Ukraińcy preferują pracę tymczasową

Praca tymczasowa jest jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia i trzeba powiedzieć, że jedną z najkorzystniejszych dla samych pracodawców. Minimalizuje ona formalności, nakłady wprowadzane na rekrutację i wdrożenie nowych kadr, a także odpowiedzialność za pracownika. Okazuje się, że jest to także preferowany typ zatrudnienia, jeśli chodzi o samych Ukraińców. Stanowią oni aż 54% wszystkich pracowników tymczasowych w naszym kraju. Pracodawcy muszą także wiedzieć, że decydując się na zatrudnienie tymczasowe, niejako muszą bazować na obcokrajowcach, bo kolejne 20% z takich pracowników stanowią cudzoziemcy z Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Kazachstanu i Rosji. Ponadto, jak wskazują dane GUS, Polacy, którzy podejmują się pracy tymczasowej, najczęściej są pracownikami niewykwalifikowanymi – studentami lub absolwentami liceów, którzy chcą dorobić w wakacje, ale nie mają żadnego zawodu. Ukraińcy natomiast nierzadko mają wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie zawodowe zbierane i na Ukrainie i w Polsce.