Jakie znaczenie w procesie rekrutacyjnym ma wstępna rozmowa z kandydatem?

Rekrutacja to proces niezwykle złożony. Jednym z jego elementów, poza znalezieniem potencjalnych kandydatów jest wstępna rozmowa. W jej trakcie, osoby starające się o pracę na danym stanowisku mogą zadeklarować swoją chęć udziału w dalszej rekrutacji lub uznać, że nie chcą jednak w jej uczestniczyć. Wielu kandydatów ma jednak problem z podjęciem ostatecznej decyzji, co nie tylko wpływa negatywnie na ich wizerunek, lecz może przysporzyć rekruterowi niemałych problemów.

Osoby zajmujące się prowadzeniem rekrutacji retail często mają do czynienia z początkowym zainteresowaniem kandydata daną propozycją, a następnie powolnym jego wycofywaniem się. Po pierwszym kontakcie z potencjalnym pracownikiem, jest on zwykle proszony o przesłanie dokumentów aplikacyjnych, które staja się impulsem do dalszych rozmów odnośnie pracy na określonym stanowisku. Umożliwia to także bliższe poznanie kandydata i jego doświadczenia zawodowego. Niestety, mimo wcześniejszych deklaracji, nie zawsze wywiązuje się on z umowy przesłania CV i LM. Co więcej, gdy rekruter kontaktuje się z nim w celu przypomnienia, nierzadko w dalszym ciągu podtrzymuje on zainteresowanie, obiecując, że zajmie się tym w najbliższym czasie. Opóźnianie wysyłki dokumentów niesie za sobą negatywne konsekwencje dla osoby prowadzącej proces rekrutacyjny i bardzo źle wpływa na wizerunek osoby aplikującej na dane stanowisko.

Nierzadko zdarza się, że dopiero po kilkukrotnym przypomnieniu o konieczności przesłania dokumentów aplikacyjnych, a niekiedy nawet po zamknięciu całego procesu, rekruter finalnie otrzymuje CV kandydata. Niestety, często jest już za późno, by zaprezentować jego kandydaturę potencjalnemu pracodawcy.

Najlepszym rozwiązaniem w sytuacji, gdy nie jesteśmy już zainteresowani danym stanowiskiem jest szczere poinformowanie o tym rekrutera. Taka postawa pozwala poznać mu oczekiwania pracownika dotyczące przyszłego pracodawcy, a co za tym idzie – zaprezentować mu w przyszłości ofertę, która będzie dla niego w pełni satysfakcjonująca.