W jaki sposób współpraca z agencją rekrutacyjną wpływa na wizerunek pracodawcy?

W czasie trwania procesu rekrutacyjnego kandydat poznaje przedsiębiorstwo i wyrabia sobie na jego temat opinię. Co jednak w sytuacji, gdy zajmują się nimi zewnętrzni specjaliści, a nie dział HR danej firmy? Czy w ten sytuacji konsultant będzie w stanie w odpowiedni sposób przedstawić obraz organizacji?

Jakiego rodzaju korzyści może przynieść współpraca z firmą specjalizującą się w doradztwie personalnym? Wpływa to nie tylko na usprawnienie procesu rekrutacyjnego, lecz może się także przyczynić do poprawy wizerunku pracodawcy.

Wiele osób nie zajmujących się na co dzień HR-em może zastanawiać się, w jaki sposób rekruter poznaje firmę klienta, dla którego pracuje? Stanowi to efekt niezwykle szczegółowej analizy. Pierwszym jej etapem jest zapoznanie się z ogólnodostępnymi danymi, które znaleźć można na przykład w Internecie. Następnie odbywają się spotkania z przedstawicielami firmy, dzięki którym konsultant jest w stanie uzupełnić swoją wiedzę o dane dostępne wyłącznie pracownikom przedsiębiorstwa. Niezbędne jest tutaj również stworzenie formularza mającego na celu zebranie kluczowych danych związanych z wymaganiami wobec kandydatów, zakresem obowiązków oraz warunkami zatrudniania. Prowadząc taka analizę, możliwe staje się poznanie realnych potrzeb klienta – przyczyn, dla których uruchamiana jest rekrutacja (może być to zarówno wakat, jak i planowany rozwój w nowym obszarze czy kiepskie wyniki sprzedaży w ostatnim czasie). Dzięki temu konsultant poznaje aktualną sytuację oraz kondycję firmy. Niezbędnym etapem takiego procesu jest również spotkanie z osobą zarządzającą zespołem, do którego prowadzona jest rekrutacja. Pozwala to na zdobycie informacji na temat stylu zarządzania bezpośredniego przełożonego, a co za tym idzie – ułatwi znalezienie kandydata dopasowanego do charakteru organizacji oraz jej specyficznych potrzeb.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat chce uzyskać możliwie jak najwięcej informacji na temat stanowiska, na które aplikuje oraz samej firmy, w której miałby pracować. Stanowi to niemałe wyzwanie dla osoby prowadzącej spotkanie, jako że wymaga stosownego przedstawienia pracodawcy. Kandydaci zadawać mogą tutaj pytania o rozmaite kwestie – od struktury firmy, przez kulturę organizacyjną, aż po plan rozwoju przedsiębiorstwa czy możliwość awansu. Do każdej takiej rozmowy należy być merytorycznie przygotowanym. Niezbędna jest również szczerość oraz uczciwość w stosunku do potencjalnego pracownika i świadomość, że takie spotkanie ma na celu wsparcie kandydata w rozwoju zawodowym. Gdy rekruter nie zna odpowiedzi na zadane pytanie, najlepszym rozwiązaniem będzie uzyskanie informacji u źródła i powrócenie ze sprawdzoną odpowiedzią. Nierzadko kandydaci chcą się także dowiedzieć nieco więcej na temat zespołu i swojego bezpośredniego przełożonego. Ciekawi ich także ścieżka rozwoju proponowana przez daną firmę oraz benefity, na jakie może liczyć. W wielu przypadkach, tradycyjne dodatki pozapłacowe, jak prywatna opieka medyczna czy karta sportowa, mogą nie okazać się wystarczające. Coraz częściej spotkać można się z bonusami takimi, jak dofinansowania do wakacji czy wspólne wyjazdy motywacyjne.

Prowadzona w pełni profesjonalny sposób rekrutacja retail, nawet w sytuacji, gdy jej wynik nie jest pozytywny, powinna pozostawić u potencjalnego kandydata dobre wrażenie. Należy tu zwrócić uwagę na elementy takie, jak jasno określony przebieg procesu rekrutacji, kompetencje rekrutera, pozostawanie w stałym kontakcie podczas projektu czy przekazanie informacji zwrotnej wszystkim kandydatom.

W większości przypadków, wewnętrzny dział HR ma szereg innych obowiązków, a co za tym idzie, nie jest w stanie poświęcić kandydatom tyle czasu, ile agencja rekrutacyjna. Co więcej, kandydat ma szansę uzyskać od agencji wiele przydatnych informacji, na przykład na temat zmian, jakie mogłyby zostać wprowadzone do dokumentów aplikacyjnych czy jaki sposób powinna przebiegać ścieżka jego kariery. Tego typu detale w niezwykle pozytywny sposób wpływają na wizerunek firmy.

Zewnętrzni eksperci odpowiadający za przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych stoją przed niemałym wyzwaniem – muszą oni bowiem pozyskać stosowne informacje odnośnie firmy, które pomogą im w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych. Jedynie dogłębna analiza przedsiębiorstwa umożliwi godne reprezentowanie pracodawcy. Dzięki agencjom rekrutacyjnym, organizacje są w stanie utrzymywać wysoki standard pozytywnego Candidate Experience. Przy długofalowej współpracy ze zleceniodawcą, zewnętrzny rekruter ma szansę stać się ambasadorem marki obsługiwanego przedsiębiorstwa.