Umiejętności miękkie w sprzedaży

Znaczenie tak zwanych „umiejętności miękkich” na rynku pracy ma coraz większe znaczenie. Związane są one zarówno z komunikacją, jak i umiejętnościami interpersonalnymi oraz społecznymi i inteligencją emocjonalną. W jaki sposób możemy z ich pomocą sprawić, że nasze relacje z potencjalnymi klientami staną się przyjazne i długoterminowe?

Oto kilka umiejętności, które każdy sprzedawca powinien w sobie rozwinąć. Jeśli mieszkają Państwo w Warszawie, szkolenia dla kierowników sklepu w tym zakresie, są regularnie prowadzone przez naszą firmę.

  1. Umiejętność rozpoznawania emocji i zarządzania nimi – polega ona na tym, by nauczyć się odpowiednio wcześnie, jeszcze zanim dojdzie do uruchomienia reakcji emocjonalnej, rozpoznawać ogarniające nas emocje. Otworzy to drogę do technik umożliwiających stosowną kontrolę własnych reakcji emocjonalnych.
  2. Zdolność rozpoznawania emocji u innych – pozwala ona na zdiagnozowanie, jaka jest prawdziwa reakcja klienta na naszą i ofertę oraz sposób prowadzenia rozmowy i stosowne zarządzenie wynikającą z tego sytuacją interpersonalną. Nie jest to łatwe, jako że wymaga umiejętności wychwytywania niezwykle subtelnych sygnałów, lecz może się okazać niezwykle skuteczne.
  3. Wzajemne zrozumienie – to zdolność do znalezienia rzeczy łączących nas z rozmówcą. Wymaga to chwili zastanowienia się, zadania kilku pytań i posłuchania odpowiedzi. Posiadając tę umiejętność, będziemy w stanie tworzyć autentyczne relacje z naszymi klientami.
  4. Uzgodnienie wzajemnych oczekiwań – chodzi tutaj o taką komunikację z klientem, gdzie jego poziom oczekiwań jest adekwatny do proponowanych mu rozwiązań. Wymaga to przyjęcia długoterminowej perspektywy oraz znalezienia naturalnej równowagi między potrzebą wykreowania zadowolenia klienta, a potrzebą wykreowania u niego zaufania.
  5. Empatia – to umiejętność postrzegania rzeczy z perspektywy naszego rozmówcy i zebrania cennych informacji odnośnie kontekstu, otoczenia w jakim żyje, a także motywów i skutków jego zachowań oraz czynników kształtujących jego decyzje zakupowe.
  6. Elastyczność – polega ona na zdolności budowania scenariuszy procesu sprzedażowego na bazie informacji, obserwacji i wniosków uzyskanych podczas rozmowy z klientem i zastosowanie ich do procesu sprzedaży.
  7. Naturalna ciekawość – chodzi w niej o połączenie umiejętności słuchania oraz zadawania pytań. W celu ich rozwinięcia, niezbędne będzie pozbycie się własnych założeń oraz prowadzenia wewnętrznego dialogu. Jedynie wówczas będziemy w stanie usłyszeć, co nasz klient ma do powiedzenia i w jaki sposób należy ukształtować produkt, który będzie dla niego akceptowalny. Niezwykle ważne jest tutaj również zadawanie pytań otwartych zamiast zamkniętych.
  8. Elastyczność – dzięki tej umiejętności, każdy klient mający z nami styczność będzie mógł poczuć się wyjątkowo, a my będziemy w stanie zagwarantować odpowiednią konstrukcję produktu, dopasowaną do jego potrzeb. By móc efektywnie stosować tę umiejętność, niezbędne będzie umiejętne panowanie nad procesem sprzedaży i wiedza na temat tego, gdzie kończą się limity naszych deklaracji.