Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych

Rozmowa kwalifikacyjna jest najczęściej stosowaną metodą selekcji kandydatów, między innymi w firmie rekrutacyjnej HR. Jakie są jej główne rodzaje?

  • Wstępna rozmowa telefoniczna – w celu wstępnej weryfikacji, uzyskuje się tutaj podstawowe informacje na temat kandydata, które rozszerzają informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych.
  • Wywiad zawodowy – koncentruje się on na przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej kandydata i polega na dokładnym prześledzeniu jego drogi zawodowej, poznaniu zakresu obowiązków oraz zagadnień, z jakimi miał do tej pory do czynienia oraz określeniu motywów, które skłaniały go do zmiany dotychczasowego miejsca pracy. W trakcie takiej rozmowy pytający się stara się określić, w jakim stopniu doświadczenia, umiejętności oraz wiedza kandydata odpowiadają wymaganiom stanowiska, o które się ubiega.
  • Wywiad kompetencyjny – w tym przypadku pytający dąży do określenia, w jakim stopniu rozwinięte są u kandydata kompetencje kluczowe dla danego stanowiska, na przykład budowanie zespołu czy planowanie strategii. Osoba przeprowadzająca tego typu wywiad prosi kandydata o przytoczenie konkretnych sytuacji z dotychczasowego życia zawodowego i na tej podstawie wyciąga wnioski.
  • Stress – interview – inaczej wywiad stresujący. Rzadko jest on stosowany w klasycznej postaci. Znacznie częściej wplata się jego elementy do wywiadu zawodowego lub kompetencyjnego w celu sprawdzenia, w jaki sposób potencjalny kandydat poradzi sobie ze stresującą sytuacją, na przykład nieprzyjemnym zachowaniem osoby prowadzącej rozmowę czy częstym wchodzeniem kogoś do pokoju, w którym odbywa się wywiad.