Jak poinformować kandydata o odrzuceniu z procesu rekrutacji?

Złożenie oferty pracy wybranemu kandydatowi jest znacznie łatwiejsze niż poinformowanie o negatywnej decyzji pozostałych osób biorących udział w procesie rekrutacji. Wiele firm rezygnuje z tej procedury czy to z braku czasu czy z powodu niewiedzy odnośnie tego, w jaki sposób powinno rozmawiać się z odrzuconym pracownikiem. To błąd! Pozostawieni bez informacji kandydaci czują się rozczarowani i przekazują swojemu otoczeniu negatywne opinie na temat firmy. Jak zatem udzielać informacji zwrotnej kandydatom, z którymi nie zdecydowaliśmy się podjąć współpracy?

Warto przede wszystkim zdawać sobie sprawę z faktu, że komunikowanie drugiej stronie jej niedoskonałości czy popełnionych błędów jest sprawą niezwykle delikatną, a co za tym idzie – należy to robić delikatnie oraz z wyczuciem. Nieumiejętne wskazanie powodów, dla których dana kandydatura nie została wybrana może odbić się negatywnie na wizerunku firmy jako pracodawcy.

Niezbędne będzie również zachowanie szacunku oraz empatii wobec odczuć kandydata, który może odczuwać brak zatrudnienia jako ogromną porażkę. Mimo to, należy rozmawiać z nim szczerze. Lepiej przekazać konkretny komunikat niż posługiwać się ogólnikowymi, nic nie znaczącymi hasłami. Taka wskazówka może się okazać niezwykle pomocna dla pracownika podczas kolejnych procesów rekrutacyjnych.

Udzielając feedbacku, bez względu na to czy odbywa się to drogą telefoniczną czy elektroniczną, należy zadbać o to, aby był on wyłącznie merytoryczny. Kluczową rolę odgrywać będzie tutaj wytłumaczenie kandydatowi, w których obszarach jego doświadczenie jest niewystarczające albo w jakich zadaniach popełnił błędy. Wówczas otrzymuje on jasną, klarowną informację odnośnie tego, co zadecydowało o nieprzyjęciu go do pracy. Jednocześnie warto wskazać mu obszary, nad których warto, aby popracował i podkreślić jego najmocniejsze strony. Dzięki temu pozostanie on z poczuciem, że ktoś pochylił się nad jego kandydaturą i rzetelnie ocenił jego szanse w procesie rekrutacji retail.

Udzielana kandydatowi informacja zwrotna nie może być komunikatem szablonowym – do każdego z potencjalnych pracowników należy podchodzić w sposób w pełni indywidualny czy to odbywając rozmowę telefoniczną czy wysyłając spersonalizowanego maila.