W jaki sposób rozpocząć program stażowy?

Staż jest ogromną szansą dla nowego pracownika na zdobycie dodatkowych umiejętności. To także dobry sposób na sprawdzenie, czy dany kandydat nadaje się do wykonywania określonego zawodu. Aby staż można było uznać za udany, pracodawca musi się do niego odpowiednio przygotować i dopilnować każdego z etapów procesu.

Jeżeli podejmiemy decyzję o ogłoszeniu naboru na staż, musimy wiedzieć, po co to robimy i co chcemy w ten sposób osiągnąć. Kluczowa jest tutaj znajomość idei programu stażowego i spojrzenie na nią również z perspektywy kandydatów – zastanowienie się nad ich potrzebami oraz oczekiwaniami. Staż należy traktować w kategorii oferty, którą składamy młodym ludziom. W związku z tym, należy zadbać, aby była ona atrakcyjna i pozostawiała dobre wrażenia.

W dotarciu do potencjalnych kandydatów, poza portalami rekrutacyjnymi pomocne mogą okazać się również uczelniane biura karier. Warto zdecydować się na współpracę z nimi przez angażowanie się w programy rekrutacyjne, które pozwalają na łączenie nauki i biznesu. Do grupy docelowej może nam pomóc się przybliżyć również uczestnictwo w targach pracy czy spotkaniach ze studentami oraz organizowanie wykładów i warsztatów.

Przygotowując ogłoszenie, czy to do portalu rekrutacyjnego czy do zakładki Kariera na naszej stronie internetowej, należy zadbać o to, by było ono jasne, przejrzyste i wyczerpujące. Określić powinno się w nim zarówno obowiązki i zadania potencjalnego stażysty, jak i pokazać mu dostępne możliwości rozwoju. Bardzo ważne są również informacje odnośnie tego, jak długo będzie trwał staż, czy będzie on płatny i jakie są perspektywy po jego zakończeniu.

Prowadząc rekrutację do programu stażowego, zadbajmy o wysoki poziom komunikacji. Nie zapomnijmy o udzieleniu informacji zwrotnej każdemu kandydatowi, również tym, którzy nie zostali przyjęci na staż. Dokumenty osób odrzuconych warto zachować w bazie CV i wrócić do nich przy okazji kolejnej rekrutacji retail.