Cechy idealnego sprzedawcy

Zapotrzebowanie na handlowców sprzyja poszukiwaniu osób o specyficznych predyspozycjach. Prowadzone przez naszą firmę szkolenia z rekrutacji pomogą Państwu w znalezieniu pracownika idealnego. Oto kilka cech, które naszym zdaniem powinien posiadać sprzedawca idealny.

Kluczowym jest, by potencjalny pracownik był otwarty na drugiego człowieka i z łatwością nawiązywał kontakty z otoczeniem. Kandydat, który nie obawia się zmian, nowych sytuacji i ma ciekawe pomysły, będzie w stanie dopasować się do oczekiwań firmy. Otwartość na świat sprzyja również lepszym kontaktom z klientami, jako że pomaga w zrozumieniu ich potrzeb.

Unikać powinno się zatrudniania osób zbyt ugodowych, skupionych na potrzebach otoczenia i łatwo poświęcających się dla innych. Z drugiej strony, kandydaci zbyt mało ugodowi, owszem, będą w stanie bronić swojego zdania, lecz cechować może ich również łatwość wchodzenia w konflikty.

Kolejna bardzo ważna cecha to odporność na stres. By poznać predyspozycje kandydata w tym zakresie, warto podczas rozmowy rekrutacyjnej zadać tak zwane pytani behawioralne, czyli takie, które dotyczą jego zachowań w trudnych sytuacjach, które zdarzyły mu się w przeszłości. Wiedząc, w jaki sposób rozwiązała ona kiedyś dany problem, możemy z pewną dozą prawdopodobieństwa przewidzieć, w jaki sposób będzie starał się go rozwiązać w przyszłości.

Dobry sprzedawca powinien być również aktywny i przedsiębiorczy. Idealny kandydat to taki, który będzie w stanie samodzielnie motywować się do pracy, tworzyć swój warsztat i budować sieć kontaktów.

Nie bez znaczenia jest także wiedza na temat przedsiębiorstwa do pracy w którym aplikuje kandydat, oferowanych przez nie produktów czy usług oraz technik sprzedaży, które będą mu niezbędne w późniejszej pracy.