Czym jest animacja sprzedaży?

Przez animację sprzedaży rozumie się działania promocyjne mające na celu wejście w interakcję z potencjalnym klientem, a także doprowadzenie do sprzedaży konkretnego produktu. Kluczowe jest tutaj zaangażowanie klienta w taki sposób, by wywołać w nim chęć nabycia promowanej rzeczy. Nie byłoby to możliwe bez osoby posiadającej stosowne umiejętności komunikacji z potencjalnym klientem oraz zdolność przekonywania do działania. Zakres działań naszej firmy obejmuje między innymi szkolenia dla kierowników sklepu z zakresu animacji sprzedaży.

Wspomniana technika marketingowa ma na celu:

  • pozyskanie uwagi potencjalnego klienta,
  • utrzymanie jego zaangażowanie podczas działań animacyjnych,
  • przekazanie informacji o produkcie, marce czy promocji,
  • utrwalanie pozytywnego wizerunku marki lub produktu,
  • skłonienie do zakupu promowanego produktu.

Do wyboru mamy wiele różnych metod mających na celu przekonanie klienta do zakupu promowanego produktu. Zawsze kluczowa jest tu jednak atrakcyjność oraz oryginalność przeprowadzonej animacji sprzedaży. Tego typu działania będą skuteczne jedynie wówczas, gdy zaciekawmy i zaskoczymy potencjalnego klienta odmienną formułą od znanych mu dotychczas przekazów marketingowych.

Za najbardziej skuteczne działania animacyjne uznaje się:

  • degustacje artykułów spożywczych,
  • samplingi (rozdawanie próbek produktów, na przykład kosmetyków),
  • demonstracje (pokazy działania produktu, na przykład artykułów gospodarstwa domowego),
  • mini eventy w formie loterii czy konkursów.

Poszczególne działania można ze sobą łączyć.